Ka Lama o Ke Kaiāulu program founded

Ka Lama o Ke Kaiāulu program founded

Hawai‘i Community Foundation accepts proposal for the Ka Lama o Ke Kaiāulu program, which was funded to serve 28 students in the first Ka Lama cohort

2018-09-05T19:12:09-10:00
X